zajęcia programowe

Realizowany w naszym przedszkolu program ma na celu wyposażenie dzieci w umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu i szczęścia w życiu. Są to przede wszystkim: wiara w siebie, ciekawość świata, kreatywność, samodzielność, przyjazny stosunek do otoczenia i umiejętne radzenie sobie z emocjami.
Aby właśnie te cechy kształtować u dzieci, odpowiednio dobraliśmy metody pracy.

Realizujemy Podstawę Programową wychowania przedszkolnego MEN nowatorską Metodą Projektów Badawczych.
Dzięki niej:

 • dzieci uczą się z własnych doświadczeń i obserwacji,
 • chętnie uczestniczą w zajęciach,
 • stają się aktywne, kreatywne i odpowiedzialne,
 • rozwijają umiejętność współpracy w grupie i poczucie własnej wartości.

W wychowaniu opieramy się na metodach Thomasa Gordona, Adele Faber i Elaine Mazlish. Podejście nauczycieli jest spójne, oparte na książkach wymienionych autorów. Wyzwania wychowawcze omawiamy w swoim gronie, a także z rodzicami. Dla chętnych organizujemy warsztaty wychowawcze Szkoły dla Rodziców.

W ramach czesnego oferujemy następujące zajęcia dodatkowe:

 • Emocjonalne ABeCadło (nauka rozpoznawanie, nazywania i radzenia sobie z emocjami)
 • Eksperymenty (doświadczenia i eksperymenty fizyczne, chemiczne, biologiczne)
 • Kraina Kreatywności (zabawy rozwijające twórczość w obszarach mowy, plastycznym, ruchowym, wyobrażeniowym itd.)
 • Rytmika (zabawy z muzyką, śpiew, granie na instrumentach perkusyjnych, kształcenie słuchu)
 • Język angielski (oczywiście nauka przez zabawę)
 • Bajkowo-teatralne (zabawy w teatr, oswajanie tremy, ćwiczenia mowy, tworzenie pacynek itp.)
 • Dziecięca Matematyka (wg. programu prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej)
 • zajęcia techniczne (zapoznanie z narzędziami, urządzeniami użytku codziennego, zasadami ich działania i bezpiecznego użytkowania).

Zajęcia dodatkowe dla chętnych:

 • karate,
 • taniec,
 • sztuczki ze sztuką,
 • angielski,
 • ceramika.