opłaty

Wpisowe do przedszkola wynosi 1000 PLN. Jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata, wpłacana przelewem na konto przedszkola w dniu rezerwacji miejsca.

Czesne razem z wyżywieniem wynosi 1 700 zł, jest opłacane z góry, przelewem do pierwszego dnia każdego miesiąca na konto przedszkola.

W ramach czesnego zapewniamy:

  • opiekę w godzinach: 7.30-18.00,
  • wszystkie zajęcia programowe,
  • zajęcia dodatkowe,
  • opiekę psychologa i logopedy,
  • trzy posiłki,
  • codzienne zabawy na świeżym powietrzu,
  • atrakcje w przedszkolu (koncerty, uroczystości okolicznościowe, bale),
  • lekcje w terenie (w bibliotece, na poczcie etc.).

W Okresie adaptacyjnym (max. 3 miesiące) istnieje możliwość zapisania dziecka na krótszy pobyt w przedszkolu – do 5 godz., wtedy opłata wynosi 1 400 zł.