misja

Wyposażenie dziecka w umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu i szczęścia w życiu.

Szczególną uwagę w naszym przedszkolu zwracamy na:

  1. Szacunek
  2. Wszechstronny rozwój dzieci
    (z akcentem na: wiarę w siebie, samodzielność, ciekawość świata i inteligencję emocjonalną)
  3. Spójne i przejrzyste zasady w wychowaniu
  4. Bezpieczeństwo
  5. Współpracę z rodzicami
  6. Dobrą zabawę 🙂